Hvornår lukker slusen?

Beredskabsplanen for sluseanlægget opererer i tre niveauer, et grønt, et gult og et rødt niveau. Denne beredskabsplan er godkendt af de respektive kommuner, hvorved digelaget er forpligtet til at følge beredskabsplanen. 

Grønt niveau – Varslet vandstandsstigning mellem 1,0-1,25 m DVR90

Ved en prognose over 1,0 m. DVR90, og en prognose der er kontinuerligt stigende, lukkes begge slusekamre, og der pumpes kortvarigt for at sikre vandstandsdifference imellem fjord og å, således at portene presses helt i lukket tilstand. Herefter pumpes kun det nødvendige for at holde vandstandsdifference over portene, samt holde forsvarlig vandstand i Værebro Å.

Gult niveau – Varslet vandstandsstigning mellem 1,25-2,3 m DVR90

Ved en prognose for højvande mellem 1,25 – 2,3 m. DVR90 følges samme procedure som ved grønt niveau. Derudover tilkaldes og opstilles nødgeneratorer til brug ved strømsvigt. 

Rødt Niveau – Varslet vandstandsstigning over 2,3 m DVR90 eller nedbrud på anlæg/diger

 Ved en prognose for højvande over 2,3 m. DVR90 følges samme procedure som ved gult niveau. Derudover kontaktes Roskilde Beredskab for assistance. 

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage relevante informationer fra generalforsamlingen samt anden nyttig viden, så tilmeld dig vores nyhedsbrev


Driftstatus

Der er ingen aktuelle driftsmeddelelser.

Læs om driftsforløbet under højvandssituationen d. 25.01.2024 under Nyheder.